http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> index

Home

Accommodation

Caravan and Camping

Pedigree Livestock

Contact us

Welsh Texel
in the News
click image to view...


Welsh Texel in
Farmers Weekly
Click image to view...


Welsh Texel in
Farmers Guardian
Click image to view...

www.welsh farm.co.uk

Welcome
Coedhirion Farm offers a range of high quality accommodation to suit everyone. You can enjoy accommodation in our lovely old farmhouse, the independence of a self-catering cottage or a taste of outdoor living on our small site for touring caravans and tents. Coedhirion is a working farm with Limousin cattle, Texel and Coloured Ryeland sheep.

We are situated just off the A48/M4 dual carriageway. The Gower peninsula, Carmarthen Bay, the castles of the Towy Valley and the Pembrokeshire Coast National Park are all easily accessible. The National Botanic Garden of Wales is five minutes drive away and the superb new racecourse at Ffos Las is just twenty minutes from our front door.The historic village of Llanddarog is within walking distance and was Calor Village of the Year in 2004. It has two renowned 17th Century inns both of which are featured in Good Food Guides and St Twrog's Church is a well known land-mark.Selwyn, Daphne and Tomos Evans look forward to meeting you and welcoming you to our award winning enterprise. We have provided high quality accommodation for the past twenty five years. Come and see for yourself!

flag


Welsh Pedigree Texels

Rare Coloured Ryeland Sheep

National Botanic Garden of Wales
St Twrog's Church Llanddarog

Croeso
Mae welshfarm.co.uk - sef Fferm Coedhirion - yn cynnig amrywiaeth o lety addas ar gyfer pawb. Gellwch fwynhau gwely yn ein ffermdy hynafol hyfryd, bwthyn hunan arlwy neu flasu bywyd yn yr awyr iach ar ein safle dethol ar gyfer carafanau a phebyll. Mae Coedhirion yn fferm weithredol gyda Gwartheg 'Limousin', defaid Texel a defaid Ryeland Lliw.

Fe'n lleolwyd yn agos at ffordd ddeuol A48/M4. Mae'n hawdd cyrraedd Penrhyn Gwyr, Bae Caerfyrddin, cestyll Dyffryn Tywi a Pharc Cenedlaethol Sir Benfro. Gellwch ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o fewn pum munud mewn car ac mae cwrs rasio ceffylau newydd gwych Ffoslas o fewn ugain munud o garreg y drws.

Mae pentref hanesyddol Llanddarog yn ddigon agos i gerdded iddo - pentref a ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth Pentref Calor y flwyddyn yn 2004. Ynddo ceir dau dafarn enwog o'r ail ganrif ar bymtheg sy'n cael eu henwi yn y Good Food Guide ac mae eglwys San Twrog yn le nodedig.

Bydd Selwyn, Daphne a Tomos wrth eu bodd yn eich cyfarfod a'ch croesawu i'w menter sydd wedi ennill gwobrau. Rydym wedi cynnig llety o safon uchel ers ugain mlynedd. Dewch i weld drosoch eich hunain!


Paxton's Tower and local waterfall


Tenby

St Davids Cathedral, Pembrokeshire
 

Croeso i Coedhirion!
Selwyn, Daphne and Tomos Evans

 

Coedhirion Farm
Llanddarog
Carmarthen
Wales

SA32 8BQ

Telephone:
01267 275666

Mobile:
07484711340

.........................................

 


 

 

 

 

   
www.welshfarm.co.uk